สมัครสมาชิกใหม่ (ขั้นตอนที่ 1 จาก 3)  

ข้อมูลส่วนตัว

                           

ชื่อ - สกุล :   *
รหัสนักศึกษา  (ถ้ามี)
เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)   *
หมายเลขโทรศัพท์ :   *
ชื่อเล่น :   *
อีเมล :      *
คณะ : *
สาขา : *
ชั้นปีที่ :   *
 


ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089