22 พฤษภาคม 2565 รับข้อมูลเพื่อนร่วมห้องจากระบบวันสุดท้าย


          

นักศึกษาที่ประสงค์ระบุรายชื่อเพื่อนร่วมห้องในระบบรับสมัครเข้าหอพัก ให้นักศึกษาดำเนินการเลือกเพื่อนร่วมห้องให้เรียบร้อยภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่จักได้ดำเนินการจัดหมายเลขห้องและประกาศให้ทราบภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

หากนักศึกษาทำรายการเลือกเพื่อนร่วมห้องในระบบภายหลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปจัดให้นักศึกษา

กรณีนักศึกษาที่ติดต่อสำนักงานหอพักเพื่อขอเข้าหอพักก่อนวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 หากประสงค์ระบุรายชื่อเพื่อนร่วมห้องให้ดำเนินการเลือกเพื่อนร่วมห้องในระบบให้เสร็จก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089