เปิดรับสมัครนักศึกษาพักอาศัยในหอพัก ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2


          

เลื่อนการเปิดรับสมัครเป็นวันที่ 13 เมษายน 2563-22 พฤษภาคม 2563

 

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089