ติดต่อเจ้าหน้าที่


          

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 (ในวัน เวลาราชการ)

 

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ  | หากยังไม่มีชื่อในระบบ ให้ลงทะเบียนใหม่
อีเมล์  
หมายเลขโทรศัพท์  
   


 ลืมรหัสผ่าน

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089