ระบบจองหอพัก จะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

เข้าใช้ระบบ (นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว)

ลงชื่อเข้าใช้ระบบ  | หากยังไม่มีชื่อในระบบ ให้ลงทะเบียนใหม่
อีเมล์  
หมายเลขโทรศัพท์  
   


 ลืมรหัสผ่าน

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ยังไม่เคยลงทะเบียน

ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045-353089, 045-353061 Fax: 045-353089